Workshop

In een tijdsbestek van maximaal 1 dagdeel maakt de deelnemer kennis met de cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematische middelengebruik. Naast een korte samenvatting van de wetenschappelijke kennis worden een tweetal onderdelen van de behandeling uitgelegd en geoefend. De workshop wordt ondersteund door beeldmateriaal en modeling door de trainer. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.  In overleg met de opdrachtgever kan deze workshop geaccrediteerd worden bij de verschillende beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld de VGCt.