Over Habit Pro, wie zijn wij?

Missie Habit Pro
Habit Pro rekent het tot haar kernwaarde om de professionalisering van behandeling van problematisch gewoontegedrag in zijn verschillende uitingsvormen te ondersteunen. In het bijzonder wil zij door kennisoverdracht, scholing en training de toepassing van motiverende en gedragsgerichte interventies bevorderen, zoals Motiverende Gespreksvoering en Cognitieve Gedragstherapie.

Habit Pro is dan ook een acronym voor:
Helping people with Addicted Behaviour in Treatment en deze professie professionaliseren

Onze visie: Evidence based, best practice:
Habit Pro werkt vanuit de visie dat behandeling van cliënten in de GGZ of patiënten in de somatische gezondheidszorg zoveel mogelijk gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke kennis en kunde, aangevuld met best practice.

In de afgelopen jaren zijn verschillende richtlijnen en standaarden ontwikkeld waarin de wetenschappelijke kennis is samengebracht over de aanpak van problematisch gewoontegedrag bij verschillende doelgroepen. Motiverende gespreksvoering, Kortdurende Motiverende Interventies en Cognitieve Gedragstherapie worden in verschillende richtlijnen en standaarden genoemd als effectieve aanpak van problematisch gewoontegedrag. Deze richtlijnen en standaarden zijn uitgangspunt van onze scholing en trainingen. Eventueel kan ook specifiek het kennen en toepassen van een richtlijn het scholingsdoel zijn.

Ook wordt Motiverende Gespreksvoering als kortdurende motiverende  interventie ingezet als mogelijke behandelingsvorm op andere probleemgebieden zowel in de somatische als de geestelijke gezondheidszorg. Enkele voorbeelden zijn problemen in de medicatietrouw, een ongezonde leefstijl bij diabetici of therapietrouw in de behandeling en zorg van cliënten met een psychotische stoornis. Habit Pro is in staat om scholing in motiverende gespreksvoering gericht op deze probleemgebieden vorm te geven en aan te bieden.

Trainers
Onze trainers zijn universitair geschoold in de menswetenschappen, waarbij hun scholing is gericht op gedragsverandering van de mens ter bevordering van gezondheid en welzijn.  Allen hebben ruime ervaring in de hulpverlening, daarnaast zijn een aantal trainers BIG geregistreerd, GZ-psycholoog en /of psychotherapeut.  Habit-Pro beschikt over een groot netwerk van professionals. Indien wij zelf uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, kunnen wij andere deskundigen inzetten.