Evalueren behandelresultaten

 “Evalueren en resultaten bespreken met de cliënt is een common factor


Een common factor is een van de werkzame elementen van een behandeling.
Dit staat los van de ingezette therapievorm.

Concrete, heldere behandeldoelen zijn nodig.
Behandeldoelen kunnen verschillend van aard zijn.
Behandeldoelen kunnen gericht zijn
-op de werkrelatie, bijvoorbeeld het vertrouwen winnen van de client.
-de mate van dagelijks functioneren kan een doel zijn, ongeacht de problematiek.
-(volledige) klachtreductie kan ook een doel zijn.
Vanuit de hulpvraag, zorgvraag en veranderwensen komen cliënt, eventuele naasten en behandelaar samen tot het opstellen van doelen.

Regelmatig evalueren helpt om de behandeling bij te sturen.
Behandeldoelen worden geëvalueerd door ze te bespreken en te meten.
De behandelaar stelt zichzelf vragen: “Is mijn indicatiestelling juist? Is de behandeling effectief? Knapt de cliënt op zoals verwacht? Hoe kijkt de client naar de behandeldoelen?”

Als behandelaar moet je bereid zijn na te denken waar het aan ligt dat doelen onvoldoende (snel) behaald worden. Door te evalueren kun je hypothesen toetsen en de behandeling, in overleg met de cliënt, daar waar nodig aanpassen.”

Doelmatige en passende zorg bieden is een uitdaging voor de gehele gezondheidszorg. Structureel evalueren hoort daarbij!
Evalueren draagt ook bij aan cliënttevredenheid.

Motiverende gespreksvoering en shared decision making bieden een handzaam kader en vaardigheden voor evaluatiegesprekken en maken van keuzes in behandelingen.

Zie ook behandelmanagement