Behandelmanagement

Behandeling in de klinische praktijk heeft pas waarde als de behandeling oplevert wat ze beoogt. Het regelmatig monitoren en bijsturen van de behandelvoortgang, ofwel behandelmanagent, draagt bij aan een effectievere en efficiëntere behandeling. Behandelingen kunnen dierdoor worden verkort, wachtlijsten dalen en clienttevredenheid stijgt.

Centrale thema’s in behandelmanagement zijn:

  • Levert de behandeling het beoogde en verwachte resultaat op (Verbraak en Hoogduin, 2013)?
  • Ligt de behandeling in lijn met het behandelplan, gebaseerd op de classificatie gesteld tijdens de intake en de aanvullende taxatie.(Ten Broeke et al., 2011)?
  • Wat te doen wanneer de behandeling niet verloopt volgens verwachting? (Waller & Turner, 2016, Whipple & Lambert, 2011)

Om antwoord te krijgen op deze vragen is het belangrijk en nuttig om de voortgang in de behandeling objectief te meten en te monitoren. Met behulp van vragenlijsten en concrete persoonlijke behandeldoelen wordt de voortgang besproken met client, op een dusdanige manier dat dit de behandeling ten goede komt. Een methode die zeer bruikbaar is hiervoor is Motiverende Gespreksvoering.

Tijdens de training leren deelnemers hoe behandelresultaten effectief ingezet kunnen worden in het kader van behandelmanagement. Middels gedragsgerichte oefeningen en beeldmateriaal komen de volgende onderwerpen aan bod.

  • Belang en evidentie van behandelmanagement
  • Behandelmanagement ten behoeve van beslissingsondersteuning
  • Effectief terugkoppelen van de behandelresultaten, gerelateerd aan de gestelde classificatie tijdens intake.
  • Terugkoppelen van de behandelresultaten gedurende de behandeling (monitoren), met behulp van motiverende gespreksvoering.