Boostertraining

De boostertrainingen richten zich op ankering en borging van de verschillende cognitief gedragstherapeutische behandelingen  van problematisch middelengebruik. De training is opgebouwd rondom knelpunten, ervaren in de uitvoer van de verschillende protocollen. Op basis van ingebrachte casuïstiek worden de vaardigheden opnieuw getraind en/of aangescherpt. Deze boostertrainingen zijn te combineren als een langerlopend traject met een basistraining.