Supervisie

Habit Pro organiseert op verzoek supervisie in het kader van opleiding tot door de VGCt erkende cognitief gedragstherapeuten of  cognitief gedragstherapeutisch werker.

Doel, tijdsduur en de hoeveelheid supervisiebijeenkomsten wordt in overleg met de supervisant vastgesteld.

Tevens kan Habit Pro ondersteuning bieden bij  het maken van een verslag van een lange behandeling (n = 1) of twee korte behandelingen (n = 2).

De verschillende scholingsactiviteiten zijn ook te combineren in een langerlopend implementatietraject van cognitief gedragstherapeutische behandeling voor problematisch middelengebruik in de dagelijkse professionele praktijk.