Motiverende gespreksvoering

Inleiding
Motiverende gespreksvoering is een persoonsgerichte en directieve methode om mensen te begeleiden in het proces van gedragsverandering.
Het veranderen van (gewoonte) gedrag, gaat niet altijd even makkelijk. Mensen zijn geneigd vast te zitten in hun ambivalentie ten aanzien van de gedragsverandering; enerzijds wil men veranderen, anderzijds ook niet. Motiverende gespreksvoering heeft als doel mensen zelf hun ambivalentie te laten onderzoeken en op te lossen. In plaats van de ander te overtuigen van de noodzaak om te veranderen, activeert motiverende gespreksvoering het al aanwezige veranderpotentieel bij de persoon zelf. Dit doet zij door bij de persoon zijn eigen motieven voor verandering te ontlokken.

Habit Pro biedt diverse scholingsmogelijkheden ter bevordering van uw professionaliteit op dit vakgebied.
De scholingsactiviteiten zijn bestemd voor iedere professional die te maken heeft met het motiveren van verandering bij hun cliƫnten. Mochten er speciale voorwaarden vereist zijn voor deelname, dan staat dit vermeld bij de activiteit.
Alle trainers zijn lid van het internationale (MINT) en nationale (MintNed) trainersnetwerk, en zijn dan ook op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke ) ontwikkelingen op het gebied van motiverende gespreksvoering.
Dit jaar (2014) verscheen de Nederlandse vertaling van de derde editie Motiverende Gespreksvoering, door Miller en Rollnick. Alle scholingsactiviteiten nemen deze (deels nieuwe) theorie als uitgangspunt.

In het menu kunt u doorklikken naar informatie over ons aanbod.