Habit Pro staat voor professionaliseren

Habit Pro gaat voor maatwerk in de gezondheidszorg

Evidence Based Practice

Habit Pro is een onderwijsinstelling gericht op training en borging van professionele vaardigheden in de zorg. Integreren van vaardigheden in de praktijk is belangrijk. 

Accreditatie is voor bijna al onze scholing mogelijk.

Wij werken met kleine groepen of met twee trainers bij grotere groepen
Aandacht voor de deelnemer en gelegenheid voor feedback bij oefenen
is nodig voor een effectief leerproces.

Verschillende scholingsvormen
Scroll in het menu door ons aanbod van workshops, lezingen, (blended) trainingen, supervisie, coaching, train de trainer
op het gebied van:

Motiverende Gespreksvoering voor korte en langere interventies

Shared Decision Making / Samen beslissen

Behandelmanagement/ Evalueren behandelresultaten

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik

Ook voor een spreker op een congres of symposium kunt u bij ons terecht!

Wetenschappelijk onderzoek
Habit Pro is tevens regelmatig betrokken bij diverse projecten
en wetenschappelijke onderzoek op genoemde gebieden.
Onze expertise zetten wij graag in.
Wij doen dit vanuit een academische achtergrond.

Habit Pro is CRKBO geregistreerd en voldoet aan de kwaliteitscode
voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.