Implementatie trajecten

Binnen organisaties horen wij vaak vragen als:

“Hoe zorgen we dat Motiverende gespreksvoering blijft leven?”
“Hoe borgen we deze cognitieve interventie binnen onze organisatie?”
“Hoe creëren we draagvlak voor deze methode?”

Habit Pro denkt graag met u mee over deze vraagstukken, zodat de verworven deskundigheid ook daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de praktijk van het dagelijks handelen van de professional.

Coaching, begeleide intervisie, supervisie en assessment, zijn enkele begeleidingsvormen die mogelijk onderdeel zijn van een dergelijk borgingstraject.