Train de Trainer

In deze meerdaagse training leert de deelnemer hoe hij als trainer de theorie en praktijk van motiverende gespreksvoering kan overdragen op een manier die consistent is met de methode.

Naast een samenvatting van de meest recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen worden diverse onderdelen uit een training motiverende gespreksvoering geoefend.

De train de trainer is interactief en ervaringsgericht.

Voorwaarden voor deelname zijn:
-eerder gevolgde basistrainingen Motiverende gespreksvoering
-ervaring in het motiveren van cliënten 
-(bijna) werkzaam als trainer