Basistraining en verdiepingstrainingen

Basistraining motiverende gespreksvoering

In meerdere dagdelen (vier tot acht dagdelen) leert de deelnemer de theoretische uitgangspunten van motiverende gespreksvoering kennen en oefent met alle basisvaardigheden (open vragen stellen, reflectief luisteren, bekrachtigen, samenvatten en informatie uitwisselen)

De training bestaat uit korte theoretische inleidingen, interactieve werkvormen, live demonstraties en filmdemo’s.

Het programma omvat:
– non-directieve en directieve technieken
– herkennen, ontlokken en versterken van verandertaal
– behoudtaal herkennen en verzachten
– omgaan met weerstand
– commitment aan gedragsverandering ontlokken en versterken

Verdiepingstraining motiverende gespreksvoering

Kennis en vaardigheden rondom het uitlokken van verandertaal bij cliënten verder aan scherpen in meerdere dagdelen.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte en de praktijk, bereiden de deelnemers zich voor door voorafgaand aan de training hun leerwensen en eventuele casuïstiek aan te leveren.

De verdiepingstrainingen zijn competentiegericht

Bij voorkeur wordt er met gespreksopnamen gewerkt en krijgen deelnemers feedback. De deelnemer maakt gespreksopnamen van een motiverend gesprek en deze worden in kleine groepen beluisterd.

In overleg is werken met een trainingsacteur mogelijk.

Voorwaarde voor deelname is een eerder gevolgde basistraining Motiverende gespreksvoering.

Accreditatie is voor verschillende beroepsgroepen mogelijk.

Training kan gegeven worden

  • op locatie
  • blended (met E-learning, om meters te maken met oefenen)
  • hybride (deelnemers die niet naar locatie kunnen komen nemen digitaal deel)
  • online