Boostertraining

De boostertrainingen hebben tot doel de de ankering en borging van een kortdurende motiverende interventie gericht op problematisch middelengebruik in het dagelijks professioneel handelen. De training is opgebouwd rondom knelpunten, ervaren in de uitvoer van de verschillende protocollen. Op basis van ingebrachte casuïstiek worden de vaardigheden opnieuw getraind en/of aangescherpt.