Verwerken en beveiliging van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en de uitvoering van een overeenkomst waarbij de persoon van de cliƫnt betrokken is. Of in het kader van een overeenkomst tussen Habit Pro en de opdrachtgever. Habit Pro is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Habit Pro gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en treft voorzieningen om de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens te bevorderen. Daarbij draagt Habit Pro zorg voor de beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.