Verstrekking van persoonsgegevens

Voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden is voorafgaand toestemming nodig van de persoon van de cliƫnt, tenzij sprake is van uitvoering van een wettelijk voorschrift. Het terugmelden van persoonsgegevens door Habit Pro
aan de opdrachtgever is toegestaan voor zover het persoonsgegevens betreft welke een rechtstreeks verband houden met de aan Habit Pro verstrekte opdracht.