Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De medewerkers van Habit Pro zijn de gebruikers van de persoonsgegevens. Habit Pro verwerkt de persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Verder worden de gegevens ook gebruikt bij de administratieve afhandeling rond de trainingen en/of, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever en mogelijk bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving