Bepalingen van de vertrouwelijke informatie

Onder vertrouwelijke informatie vallen zowel de naam en adresgegevens, als ook alle informatie die Habit Pro verkrijgt van de opdrachtgever, medewerker of cliënt en alle informatie die wordt verzameld in het kader van trainingen en/of opleidingen.
Habit Pro gebruikt de deze vertrouwelijke informatie alleen om onze dienstverlening aan de persoon van de cliënt en/of opdrachtgever te verzorgen. Bij de verwerking horen in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken doormiddel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede afschermen, uitwisselen en vernietigen van gegevens.