Begripsbepaling

Habit Pro is verantwoordelijk voor de omgang met de vertrouwelijke informatie gerelateerd aan organisatie, medewerker- of cliƫnt. Onder die verantwoordelijkheid valt ook de bewerking en het gebruik van deze informatie. De medewerker van de organisatie wordt gedefinieerd als de betrokkene, de persoon die deelneemt aan een training of opleiding. De opdrachtgever is een natuurlijk of rechtspersoon die Habit Pro een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.