Aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens

Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de persoon van de cliƫnt een schriftelijk verzoek in bij Habit Pro, waarin wordt verzocht om
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. Habit Pro bericht binnen vier weken na ontvangst va
n het verzoek of en in hoeverre aan dit verzoek zal worden voldaan. Daarbij verzamelt Habit Pro de benodigde gegevens.
Een weigering is altijd met redenen omkleed. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.