Verdiepingstraining

In een tijdsbestek van meerdere dagdelen krijgt de deelnemer de mogelijkheid om zijn kennis en vaardigheden rondom het uitlokken van verandertaal bij cliënten verder aan te scherpen. Voorafgaand aan de training leveren deelnemers hun leerwensen en eventuele casuïstiek aan, zodat de training zoveel mogelijk kan aansluiten bij de leerbehoefte en praktijk van de deelnemers.

Voorwaarde voor deelname is een eerder gevolgde basistraining Motiverende gespreksvoering.