Workshop

In een tijdsbestek van maximaal 1 dagdeel maakt de deelnemer kennis met een kortdurende motiverende interventie van problematische middelengebruik. Naast een korte samenvatting van de wetenschappelijke kennis wordt motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie in een kortdurende motiverende interventie uitgelegd en geoefend. De workshop wordt ondersteund door beeldmateriaal en modeling. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Idealiter hebben deelnemers ervaring in het toepassen van motiverende gespreksvoering.

In overleg met de opdrachtgever kan deze workshop geaccrediteerd worden bij de verschillende beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld de VGCt.