Supervisie

Habit Pro organiseert op verzoek supervisie.

Doel, tijdsduur en de hoeveelheid supervisiebijeenkomsten wordt in overleg met de supervisant vastgesteld.

Doel van de supervisie is de toepassing van motiverende gespreksvoering beter in te bedden in het dagelijks professioneel handelen.

De supervisie kan mogelijk een plaats krijgen in de opleiding tot door de VGCt erkend cognitief gedragstherapeut of cognitief gedragstherapeutisch werker.

De verschillende scholingsactiviteiten zijn ook te combineren in een langer lopend implementatietraject van kortdurende motiverende interventies in het dagelijks professionele praktijk.